Waarom aandacht voor KOPP/KOV-kinderen?

Het Trimbos Instituut heeft veel onderzoek gedaan naar kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met verslavingsproblemen, die vaak onzichtbaar zijn in onze maatschappij. Van 557.000 kinderen is door onderzoek vastgesteld dat ze onder de term KOPP/KOV vallen, maar naar schatting zijn er nog veel meer kinderen die met dezelfde problemen kampen. Hiervan is 73% procent jonger dan 12 jaar oud, terwijl zij vaak fysieke en emotionele steun bieden voor hun ouder of ouders. 

Monique Nolte, documentairemaakster van NIKKI, bekend van o.a. de bekroonde documentaire Het beste voor Kees:

'Geïnspireerd door de ouder-kind relatie tussen Kees en zijn ouders, wilde ik een nieuwe film maken, waarin de vraag gesteld wordt: wat betekent het voor een kind als zijn of haar ouders niet altijd goed voor hem/haar kunnen zorgen? Na lange research kwam ik bij het gezin van Nikki terecht. Nikki’s moeder heeft Borderline en haar vader heeft een alcohol- en drugsprobleem. Wat ik toen niet wist is dat deze kinderen een naam hebben: Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOPP/KOV) en dat 65% van deze 577.000 kinderen kans maakt zelf een psychisch en/of verslavingsprobleem te ontwikkelen.'

Zowel de kinderen als hun ouders hebben te maken met stigma en schaamte rondom het bespreken van hun kinderen. Leerkrachten, zoals de mentor van Nikki, weten soms niet hoe ze deze kinderen moeten herkennen en kunnen ondersteunen. Bovendien is een vangnet rondom deze gezinnen ontzettend belangrijk. Ouders van deze kinderen verkeren vaak in angst dat hun kinderen worden weggehaald en durven daarom geen hulp te zoeken. 

Doclines ontwikkelt daarom samen met het Trimbos Instituut en Augeo een earning aan de hand van beeldmateriaal uit NIKKI om leraren te ondersteunen in het herkennen van kwetsbare kinderen in hun klassen. Op die manier kunnen de leerkrachten op hun beurt deze kinderen ondersteunen, waardoor het risico dat zij soortgelijke problemen ontwikkelen fors kan dalen.

Maar leerkrachten vormen niet de enig mogelijk ondersteuning voor deze gezinnen. Het programma Tea4Two, ontwikkeld samen met Eigen Kracht Centrale en MIND Naasten Centraal, wil een vangnet rondom het gezin vormen. Dat kunnen familieleden, vrienden, kennissen zijn, maar ook een voetbalcoach, buurvrouw of collega; het 'informele netwerk' rond zo'n gezin dus. Tea4Two wil mensen selecteren en opleiden om als buddy deze gezinnen te helpen dat 'informele netwerk' te creëren en activeren; heel direct, per telefoon en door langs te gaan. Door dat informele netwerk tot stand te brengen, kunnen de buddies ondersteuning mogelijk maken en zo voor de kinderschouders wat verlichting. 

Om deze impactcampagnes te realiseren hebben we uw bijdrage hard nodig. Helpt u om alle Nikki's van Nederland te bereiken?

Ja, ik help mee